ANSWER KEY

READING TEST 1I.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1II.

A. 3

B. 4

C. 3

D. 2III.

A. 2

B. 3

C. 3

D. 2IV.

A. 3

B. 3

C. 1

D. 3V.

A. 4

B. 1

C. 3

D. 1ANSWER KEY

READING TEST 2I.

A. 1

B. 1

C. 3

D. 4

E. 2II.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 3

E. 1III.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3IV.

A. 2

B. 4

C. 1

D. 4V.

A. 2

B. 2

C. 4

D. 1

ANSWER KEY

READING TEST 3I.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1II.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 3III.

A. 4

B. 3

C. 3

D. 1IV.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4V.

A. 1

B. 4

C. 4

D. 4ANSWER KEY

READING TEST 4I.

A. 2

B. 1

C. 1

D. 1II.

A. 3

B. 2

C. 2

D. 1III.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 4IV.

A. 4

B. 1

C. 3

D. 3V.

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3ANSWER KEY

READING TEST 5I.

A. 4

B. 2

C. 4

D. 4II.

A. 3

B. 3

C. 1

D. 1III.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 2IV.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 1V.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 3ANSWER KEY

READING TEST 6I.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4II.

A. 2

B. 2

C. 2

D. 3III.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 1IV.

A. 2

B. 4

C. 1

D. 4V.

A. 1

B. 3

C. 3

D. 2ANSWER KEY

READING TEST 7I.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 3II.

A. 2

B. 4

C. 1

D. 2III.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 1IV.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3V.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3ANSWER KEY

READING TEST 8I.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3II.

A. 2

B. 2

C. 1

D. 1III.

A. 2

B. 3

C. 2

D. 2IV.

A. 4

B. 2

C. 2

D. 2V.

A. 3

B. 3

C. 3

D. 4ANSWER KEY

READING TEST 9I.

A. 1

B. 3

C. 3

D. 2II.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 3III.

A. 1

B. 4

C. 4

D. 1IV.

A. 3

B. 2

C. 2

D. 3V.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1ANSWER KEY

READING TEST 10I.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 1II.

A. 3

B. 3

C. 1

D. 1III.

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2IV.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 2V.

A. 1

B. 4

C. 1

D. 2